Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acte necesare în scopul completării registrului agricol

Lista acte necesare

  • acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membrii
  • acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane.Aceste acte pot fi: - extras de carte funciară - titlu de proprietate - contract de vănzare cumpărare - contract de donaţie - testament - certificat de moştenitor - act de succesiune - act de ieşire din indiviziune - act de partaj voluntar - act de parcelare

Acte necesare

  • acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membrii
  • acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane.
    Aceste acte pot fi: - extras de carte funciară - titlu de proprietate - contract de vănzare cumpărare - contract de donaţie - testament - certificat de moştenitor - act de succesiune - act de ieşire din indiviziune - act de partaj voluntar - act de parcelare