Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producător

Lista acte necesare

  • Actul de identitate titular şi membrii
  • Chitanţa de la caseria primăriei prin care se achită taxa specială de eliberare a certificatului de producător
  • Cerere tip certificat producator
Descarcă cerere tip

Acte necesare

  • Actul de identitate titular şi membrii
  • Chitanţa de la caseria primăriei prin care se achită taxa specială de eliberare a certificatului de producător
  • Cerere tip certificat producator

Observatii

Condiţiile de eliberare a certificatului de producător agricol sunt următoarele: - gospodăria să deţină teren agricol sau animale pe raza municipiului, care să fie înscrise în registrul agricol, la zi; - să se poată constata existenţa produselor agricole obţinute de pe terenul cultivat anterior solicitării certificatului; - scopul solicitării certificatului sa constea în desfacerea surplusului de produse agricole obţinute în gospodărie, pe piaţa liberă; - să solicite în scris eliberarea certificatului, pe formular de cerere specific; - să achite o taxă pentru eliberarea certificatului în valoare de 40 lei, la caseria din sediul Primăriei.