Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

In atentia cetatenilor care se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

Lista acte necesare

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor.
 • In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care
  se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
 • Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act
  de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.
 • Precizam ca informatii suplimentare privind activitatea de evidenta a persoanelor pot fi obtinute de pe site-ul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date:
  http://depabd.mai.gov.ro si de la numarul de telefon al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Alba Iulia 0258 8155650258 815565.
 • DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:
 • a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare
 • b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a)
 • c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului
  de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali
 • d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol
 • Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public
  comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.

Acte necesare

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor.
 • In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care
  se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
 • Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act
  de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.
 • Precizam ca informatii suplimentare privind activitatea de evidenta a persoanelor pot fi obtinute de pe site-ul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date:
  http://depabd.mai.gov.ro si de la numarul de telefon al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Alba Iulia 0258 815565.
 • DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:
 • a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare
 • b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a)
 • c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului
  de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali
 • d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol
 • Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public
  comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.