Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Inregistrarea casatoriei cu un cetatean strain

Lista acte necesare

 • PENTRU CETATEANUL ROMAN:
 • Actul de identitate – in original si copie xerox, cu domiciliu sau resedinta in Alba Iulia a unuia dintre viitorii soti
 • Certificatul de nastere – in original si copie xerox
 • Certificatul medical prenuptial
  Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.
 • Dovada desfacerii casatoriei anterioare, daca este cazul.
  Aceste acte pot fi:
  Certificatul de divort;
  Certificatul de deces al fostului sot;
  Certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
  Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila in original si copie xerox.
  Casatoria se incheie in a 11-a zi de la depunerea declaratiei de casatorie, conform art. 283 alin.(3) din Codul Civil si al art. 27 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
  Pentru informatii suplimentare sunati la telefon: 0258/815565 - Starea Civila.
 • PENTRU CETATEANUL STRAIN:
 • Pasaport in original si copie
 • Certificatul de nastere in original cu apostila, copie si traducere legalizata la notar
 • Certificatul medical prenuptial eliberat de medic din Romania
  Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.
 • Acte in original si copii traduse si legalizate ori certificate de stare civila din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.
  Aceste acte pot fi:
  Certificatul de deces al fostului sot cu apostila;
  Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila, tradusa la notar si legalizata;
 • Certificat de celibat de la Primaria locului de domiciliu, original cu apostila si traducere legalizata la notar
 • Dovada eliberata ori autentificata de la misiunea diplomatica sau oficiul consular acreditat in Romania, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala (pentru cetatenii tarilor ce nu sunt membre UE)

Acte necesare

 • PENTRU CETATEANUL ROMAN:
 • Actul de identitate – in original si copie xerox, cu domiciliu sau resedinta in Alba Iulia a unuia dintre viitorii soti
 • Certificatul de nastere – in original si copie xerox
 • Certificatul medical prenuptial
  Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.
 • Dovada desfacerii casatoriei anterioare, daca este cazul.
  Aceste acte pot fi:
  Certificatul de divort;
  Certificatul de deces al fostului sot;
  Certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
  Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila in original si copie xerox.
  Casatoria se incheie in a 11-a zi de la depunerea declaratiei de casatorie, conform art. 283 alin.(3) din Codul Civil si al art. 27 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
  Pentru informatii suplimentare sunati la telefon: 0258/815565 - Starea Civila.
 • PENTRU CETATEANUL STRAIN:
 • Pasaport in original si copie
 • Certificatul de nastere in original cu apostila, copie si traducere legalizata la notar
 • Certificatul medical prenuptial eliberat de medic din Romania
  Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.
 • Acte in original si copii traduse si legalizate ori certificate de stare civila din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.
  Aceste acte pot fi:
  Certificatul de deces al fostului sot cu apostila;
  Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila, tradusa la notar si legalizata;
 • Certificat de celibat de la Primaria locului de domiciliu, original cu apostila si traducere legalizata la notar
 • Dovada eliberata ori autentificata de la misiunea diplomatica sau oficiul consular acreditat in Romania, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala (pentru cetatenii tarilor ce nu sunt membre UE)