Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordare portii de hrana la Cantina de Ajutor Social

Lista acte necesare

 • Acte de identitate, copie și original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toți membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentința de divorț (unde este cazul);
 • Adeverința de elev cu mențiunea dacă primește bursă sau bani pentru liceu și cuantumul acestora;
 • Adeverință de venituri (adeverință de venit de la Administrația Financiară, adeverință de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de șomaj, cupon de ajutor social, cupon alocație de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului după caz declarația pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;
 • Hotărâre de plasament/încredințare copie original;
 • Certificat hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap;
 • Adeverință de la medicul de familie pentru toți membrii adulți ai familiei din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) că nu suferă de boli contagioase;
 • Un dosar cu șină
 • Cerere pentru acordarea portiilor de hrana la Cantina de Ajutor Social
 • Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea portiilor de hrana la Cantina de Ajutor Social

Acte necesare

 • Acte de identitate, original si copie(B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toti membrii familiei
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu
 • Adeverinta de venituri (adeverinta de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de somaj)pe luna anterioara depunerii dosarului
 • Cupon alocatie de stat pentru copii in varsta de pana la 7 ani
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) și că nu suferă de boli contagioase
 • Cerere pentru acordarea portiilor de hrana la Cantina de Ajutor Social
 • Un dosar cu sina

Observatii

Dupa caz se pot solicita și alte acte, care să ajute la o evaluare cât mai precisă a dosarului.
Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabilește prin anchetă socială care se efectuează la domiciliul solicitantului.