Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordarea alocatiei de stat pentru copii

Lista acte necesare

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului
 • Un dosar plic
Descarcare cerere tip

Acte necesare

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului
 • Un dosar plic

Observatii

Pentru intocmirea dosarului de acordare a alocatiei de stat este obligatorie prezenta ambilor parinti.