Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

Lista acte necesare

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Anexa 1:
 • Cerere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei sau pentru acordarea acesteia cand deja este stabilit un alt drept ( VMG, ajutor incalzire) - Anexa 2:

 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
 • Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
 • Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membri familiei(in luna anterioara depunerii cererii)
 • Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie
  Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege
 • Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
 • Adeverinta de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele si pasarile din gospodarie
 • Certificat fiscal de la Taxe si Impozite
 • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Municipale Alba Iulia
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • Un dosar cu sina

Acte necesare

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
 • Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
 • Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membri familiei(in luna anterioara depunerii cererii)
 • Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie
  Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege
 • Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
 • Adeverinta de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele si pasarile din gospodarie
 • Certificat fiscal de la Taxe si Impozite
 • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Municipale Alba Iulia
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • Un dosar cu sina

Observatii

Nota: In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara, vor fi prezente si documentele referitoare la componenta familiei si veniturile pentru partenerul solicitantului. Beneficiarii au obligatia sa prezinte din 3 in 3 luni o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.