Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav

Lista acte necesare

 • Hotararea Comisiei pt. Protectia Copilului cu toate anexele – pt. minori (copie si original)
 • Certificat de incadrare in grad grav al persoaneicu handicap (copie si original)
 • Cerere privind optiunea pt indemnizatie, aprobata de DGASPC
 • Certificatul de nastere al persoanei cu handicap (copie si original)
 • Actul de identitate al persoanei cu handicap (original si copie + copie pagina cu mutatia/resedinta)
 • Cuponul de pensie al persoanei cu handicap
 • Procura notariala prin care persoana cu handicap isi numeste un reprezentant legal sau dupa caz, dispozitie de instituire a curatelei/tutelei - Judecatoria Alba Iulia
 • Declaratie a reprezentantului legal prin care se obliga ca in termen de 48 ore sa anunte Directia de Asistenta Sociala Alba Iulia despre orice modificare de natura sa impiedice acordarea indemnizatiei
  cuvenite, conform Legii nr.448/2006*Republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, data in fata unui reprezentant al Directiei de Asistenta Sociala
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (original si copie)
 • Adeverinta de la banca cu numarul de cont (2 exemplare)
 • Copie dupa card (2 exemplare)
 • Cerere pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
 • Un dosar plic
 • Certificat de casatorie al parintilor minorului cu handicap + copie buletin a ambilor parinti
 • Ancheta sociala (efectuata de Directia de Asistenta Sociala)
 • Negatie de la primaria de domiciliu ( daca este cazul) ca persoana cu handicap nu beneficiaza de asistent personal/ indemnizatie conform L448/2006

Acte necesare

 • Hotararea Comisiei pt. Protectia Copilului cu toate anexele – pt. minori (copie si original)
 • Certificat de incadrare in grad grav al persoaneicu handicap (copie si original)
 • Cerere privind optiunea pt indemnizatie, aprobata de DGASPC
 • Certificatul de nastere al persoanei cu handicap (copie si original)
 • Actul de identitate al persoanei cu handicap (original si copie + copie pagina cu mutatia/resedinta)
 • Cuponul de pensie al persoanei cu handicap
 • Procura notariala prin care persoana cu handicap isi numeste un reprezentant legal sau dupa caz, dispozitie de instituire a curatelei/tutelei - Judecatoria Alba Iulia
 • Declaratie a reprezentantului legal prin care se obliga ca in termen de 48 ore sa anunte Directia de Asistenta Sociala Alba Iulia despre orice modificare de natura sa impiedice acordarea indemnizatiei
  cuvenite, conform Legii nr.448/2006*Republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, data in fata unui reprezentant al Directiei de Asistenta Sociala
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (original si copie)
 • Adeverinta de la banca cu numarul de cont (2 exemplare)
 • Copie dupa card (2 exemplare)
 • Cerere pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
 • Un dosar plic
 • Certificat de casatorie al parintilor minorului cu handicap + copie buletin a ambilor parinti
 • Ancheta sociala (efectuata de Directia de Asistenta Sociala)
 • Negatie de la primaria de domiciliu ( daca este cazul) ca persoana cu handicap nu beneficiaza de asistent personal/ indemnizatie conform L448/2006