Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Ancheta sociala la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

Lista acte necesare

  • Copie/ buletin de identitate al solicitantului / reprezentant legal (copie si original)
  • Act de identitate al persoanei pentru care se solicita ancheta sociala (original si copie)
  • Scrisoare medicala, Referat medical (original si copie)
  • Ultimul certificat de incadrare intr-un grad de handicap (original si copie)
  • Cerere ancheta sociala
Descarcare cerere tip

Acte necesare

  • Copie act de identitate ale ambilor partinti (original si copie)
  • Act de identitate al persoanei pentru care se solicita ancheta sociala (original si copie)
  • Scrisaoare medicala, Referat medical (original si copie)
  • Ultimul certificat de incadrare intr-un grad de handicap (original si copie)
  • Cerere ancheta sociala