Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului/ parintelui cu handicap

Lista acte necesare

 • Copie act de identitate ale ambilor partinti (original si copie)
 • Certificatul de nastere al copilului pentu care se solicita dreptul (copie si original), precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere
 • Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca de incuviintarea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a autoritatii tutelare, potrivit legii
 • Hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului
 • Decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului, sau hotarare judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta
 • Dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de indemnizatia cuvenita persoanelor cu handicap grav
 • Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului/ părinte cu handicap
 • Dovada eliberata de angajatori (decizie de suspendare sau cerere pentru concediu) sau,
  dupa caz, declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
 • Dovada de la autoritatile competente care sa ateste ca solicitantul nu realizeaza alte venituri
  in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din OUG nr. 111/2010, sau de la administratia financiara adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza nici un venit
 • Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica
  se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente
 • Certificat fiscal (de la Directia de taxe si impozite)
 • Adeverinta de la banca cu numarul de cont sau prin mandat postal
 • Cerere (se semneaza personal de fiecare dintre parinti)
 • Un dosar cu sina

Acte necesare

 • Copie act de identitate ale ambilor partinti (original si copie)
 • Certificatul de nastere al copilului pentu care se solicita dreptul (copie si original), precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere
 • Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca de incuviintarea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a autoritatii tutelare, potrivit legii
 • Hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului
 • Decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului, sau hotarare judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta
 • Dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de indemnizatia cuvenita persoanelor cu handicap grav
 • Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului
 • Dovada eliberata de angajatori (decizie de suspendare sau cerere pentru concediu) sau,
  dupa caz, declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
 • Dovada de la autoritatile competente care sa ateste ca solicitantul nu realizeaza alte venituri
  in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din OUG nr. 111/2010, sau de la administratia financiara adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza nici un venit
 • Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica
  se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente
 • Certificat fiscal (de la Directia de taxe si impozite)
 • Adeverinta de la banca cu numarul de cont sau prin mandat postal
 • Cerere (se semneaza personal de fiecare dintre parinti)
 • Un dosar cu sina