Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Locuinte pentru tineri destinate inchirierii

Lista acte necesare

 • Copie autentificata dupa actul de identitate al titularului cererii de locuinta
 • Copie acte identitate pentru ceilalti membri din familie ( sot, sotie, copii) si pentru persoanele care nu fac parte din familia solicitantului, dar care locuiesc in acelasi imobil
 • Acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si actele de identitate ale acestora
 • Acte doveditoare din care sa rezulte suprafata locativa a imobilului (copie dupa contractul locuintei unde locuieste titularul cererii sau adeverinta de la institutia in evidenta careia figureaza imobilul)
 • Copie dupa contractul de inchiriere in spatiu locativ privat, inregistrat la Administratia financiara
 • Adeverinta de la Asociatia de proprietari a blocului in care solicitantul locuieste, in care sa se precizeze numarul de persoane inregistrate la plata cheltuielilor de intretinere
 • Copie certificat casatorie solicitant
 • Copie certificate de nastere pentru copii
 • Certificat medical eliberat de institutia medicala competenta, semnat de medicul de specialitate
  si/ sau certificat eliberat de comisia medicala de expertiza din care sa rezulte ca boala de care sufera titularul cererii sau un alt membru al familiei, ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau, o camera in plus
 • Adeverinta de la locul de munca si copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului
  sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale paginilor din registrul electronic de evidenta al salariatilor, care cuprind inscrierile referitoare la titularul cererii.
  Titularul cererii trebuie sa-si desfasoare activitatea in municipiul Alba Iulia
 • Copie dupa diploma de absolvire de la ultima forma de invatamant absolvita, sau dupa caz, adeverinta emisa de institutia de invatamant, pentru titularul cererii
 • Adeverinta prin care se certifica faptul ca titularul cererii de locuinta provine dintr-o casa de ocrotire sociala
 • Act de adoptie
 • Hotararea judecatoreasca irevocabila de evacuare din case nationalizate sau, dupa caz, proces - verbal de evacuare intocmit de catre executorul judecatoresc
 • Declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori
  din familia acestuia ca nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si/sau nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Alba Iulia
 • Cerere pentru solicitarea de locuinta
Descarcare cerere tip

Acte necesare

 • Copie autentificata dupa actul de identitate al titularului cererii de locuinta
 • Copie acte identitate pentru ceilalti membri din familie ( sot, sotie, copii) si pentru persoanele care nu fac parte din familia solicitantului, dar care locuiesc in acelasi imobil
 • Acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si actele de identitate ale acestora
 • Acte doveditoare din care sa rezulte suprafata locativa a imobilului (copie dupa contractul locuintei unde locuieste titularul cererii sau adeverinta de la institutia in evidenta careia figureaza imobilul)
 • Copie dupa contractul de inchiriere in spatiu locativ privat, inregistrat la Administratia financiara
 • Adeverinta de la Asociatia de proprietari a blocului in care solicitantul locuieste, in care sa se precizeze numarul de persoane inregistrate la plata cheltuielilor de intretinere
 • Copie certificat casatorie solicitant
 • Copie certificate de nastere pentru copii
 • Certificat medical eliberat de institutia medicala competenta, semnat de medicul de specialitate
  si/ sau certificat eliberat de comisia medicala de expertiza din care sa rezulte ca boala de care sufera titularul cererii sau un alt membru al familiei, ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau, o camera in plus
 • Adeverinta de la locul de munca si copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului
  sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale paginilor din registrul electronic de evidenta al salariatilor, care cuprind inscrierile referitoare la titularul cererii.
  Titularul cererii trebuie sa-si desfasoare activitatea in municipiul Alba Iulia
 • Copie dupa diploma de absolvire de la ultima forma de invatamant absolvita, sau dupa caz, adeverinta emisa de institutia de invatamant, pentru titularul cererii
 • Adeverinta prin care se certifica faptul ca titularul cererii de locuinta provine dintr-o casa de ocrotire sociala
 • Act de adoptie
 • Hotararea judecatoreasca irevocabila de evacuare din case nationalizate sau, dupa caz, proces - verbal de evacuare intocmit de catre executorul judecatoresc
 • Declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori
  din familia acestuia ca nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si/sau nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Alba Iulia
 • Cerere pentru solicitarea de locuinta