Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Locuinţe sociale

Lista acte necesare

 • Cerere de atribuire a unei locuinţe sociale
 • Acte de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent dacă este cazul, în copie
 • Certificate de naştere pentru copii, în copie
 • Certificat de căsătorie, în copie
 • Certificat de deces, sentință de divorț, definitivă și executorie, dacă este cazul, în copie
 • Adeverinţă pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurile școlare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original
 • Adeverinţă de la Administraţia financiară cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, în original
 • Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu și de reședință şi adeverinţă de la Registrul Agricol a primăriei de domiciliu și de reședință, cu terenurile deţinute, în original
 • Acte doveditoare privind mijloacele de transport, în copie
 • Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive și executorii, în copie
 • Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul/reședința actual(ă) al solicitantului, valabil, înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, copie
 • Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă
 • Act de proprietate/folosință al părinţilor solicitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia, în copie
 • Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învățământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficiențe psihice)
 • Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare
 • Acte de studii pentru solicitant, în copie
 • Declaraţie notarială
  Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996 republicată,cu modificările şi completările ulterioare)
 • Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari
  Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declarație notarială cu suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii
 • Alte acte justificative, în funcție de situația descrisă în cerere/ancheta socială

Acte necesare

 • Cerere de atribuire a unei locuinţe sociale
 • Acte de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent dacă este cazul, în copie
 • Certificate de naştere pentru copii, în copie
 • Certificat de căsătorie, în copie
 • Certificat de deces, sentință de divorț, definitivă și executorie, dacă este cazul, în copie
 • Adeverinţă pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurile școlare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original
 • Adeverinţă de la Administraţia financiară cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, în original
 • Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu și de reședință şi adeverinţă de la Registrul Agricol a primăriei de domiciliu și de reședință, cu terenurile deţinute, în original
 • Acte doveditoare privind mijloacele de transport, în copie
 • Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive și executorii, în copie
 • Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul/reședința actual(ă) al solicitantului, valabil, înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, copie
 • Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă
 • Act de proprietate/folosință al părinţilor solicitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia, în copie
 • Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învățământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficiențe psihice)
 • Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare
 • Acte de studii pentru solicitant, în copie
 • Declaraţie notarială
  Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996 republicată,cu modificările şi completările ulterioare)
 • Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari
  Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declarație notarială cu suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii
 • Alte acte justificative, în funcție de situația descrisă în cerere/ancheta socială