Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Obtinere autorizatie pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Acte necesare

  • Certificat de inregistrare la registrul comertului şi certificat constatator (după caz)
  • Autorizatie sanitara de functionare (după caz)
  • Autorizatie P.S.I (dupa caz)
  • Autorizatie, acord, declaratie de conformitate din partea Agentiei de protectie a mediului (dupa caz )
  • Contract de salubritate
  • Certificat fiscal (Directia de venituri a Primariei)
  • Autorizatie de construire sau extras CF din care sa rezulte destinatia imobilului pentru care solicita eliberarea autorizaţiei
  • Actul legal de folosire a structurii de vinzare
  • Cerere şi declaraţie
  • Documentele care atestă calificarea profesională, conform art. 5 alin. 2 (O.G.R. 99/2000)

Observatii

• Chitanta taxă conform HCL 15/2007:
Pentru unităţile de alimentaţie publică clasificate conform CAEN 5610 – Restaurante:
   - până la 100 mp, inclusiv – 1000 lei
   - între 100 mp şi 150 mp, inclusiv – 2000 lei
   - peste 150 mp – 3000 lei
Pentru unităţile de alimentaţie publică clasificate conform CAEN 5630 – Baruri
   - până la 50 mp, inclusiv – 500 lei
   - peste 50 mp – 1000 lei