Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Obtinere autorizatie pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Lista acte necesare

 1. Certificat de inregistrare la registrul comertului şi certificat constatator (după caz)
 2. Autorizatie sanitara de functionare (după caz)
 3. Autorizatie P.S.I (dupa caz)
 4. Autorizatie sanitar-veterinara (dupa caz)
 5. Autorizatie, acord, declaratie de conformitate din partea Agentiei de protectie a mediului (dupa caz )
 6. Contract de salubritate
 7. Certificat fiscal (Directia de venituri a Primariei)
 8. Autorizatie de construire sau extras CF din care sa rezulte destinatia imobilului pentru care solicita eliberarea autorizaţiei
 9. Actul legal de folosire a structurii de vinzare (contract de închiriere/comodat, act propietate)
 10. Cerere şi declaraţie
 11. Documentele care atestă calificarea profesională, conform art. 5 alin. 2 (O.G.R. 99/2000)
 12. • Chitanta taxă:
  - pentru cod CAEN 5630 – "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor":
 • cu suprafata de vanzare de până la 100 mp, inclusiv – 500 lei
 • cu suprafata de vanzare cuprinsă între 101 mp şi 200 mp – 1.000 lei

     - peste 150 mp – 3000 lei
  Pentru unităţile de alimentaţie publică clasificate conform CAEN 5630 – Baruri
     - până la 50 mp, inclusiv – 500 lei
     - peste 50 mp – 1000 lei
Descarcare cerere tip

Acte necesare

 • Certificat de inregistrare la registrul comertului şi certificat constatator (după caz)
 • Autorizatie sanitara de functionare (după caz)
 • Autorizatie P.S.I (dupa caz)
 • Autorizatie, acord, declaratie de conformitate din partea Agentiei de protectie a mediului (dupa caz )
 • Contract de salubritate
 • Certificat fiscal (Directia de venituri a Primariei)
 • Autorizatie de construire sau extras CF din care sa rezulte destinatia imobilului pentru care solicita eliberarea autorizaţiei
 • Actul legal de folosire a structurii de vinzare
 • Cerere şi declaraţie
 • Documentele care atestă calificarea profesională, conform art. 5 alin. 2 (O.G.R. 99/2000)