Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acte necesare pentru Stimulent Educațional (tichet social pentru grădiniţă)

Lista acte necesare

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere
 • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
 • Livret de familie (original și copie xerox)
 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie xerox)
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie xerox)
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani (original și copie xerox)
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
 • Sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere
 • Adeverință anaf pentru toți membrii majori
 • Hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată disparut/dispărută; prn care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecata, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii
 • Dosar șină
 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
 • Cerere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniţă)

Acte necesare

  Observatii

        Familiei defavorizată beneficiară de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei i se acordă stimulentul doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere insoțite de dovada înscrierii la gradiniță.
        În cazul suspendării sau încetării dosarului de alocație pentru susținerea familiei și/sau ajutor social titularul cererii are obligația să depună dosar nou cu toate actele necesare (fără cerere) până la sfârșitul lunii în curs pentru a putea beneficia în continuare de tichetul social.