Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Anchetă socială handicap minori

Lista acte necesare

  • Actul de identitate al copilului (certificat de naștere/ carte de identitate);
  • Actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
  • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
  • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
  • Fișă de evaluare psihologică (după caz);
  • Fișă psihopedagogică (după caz);
  • Ultimul certificatul de încadrare în grad de handicap și Planul de recuperare;
  • Dosar încopciat;
  • Cerere pentru anchetă socială handicap minori
  • Acte necesare