Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201706.01.2017
Titlu: cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului 2016 si a deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2016
 
2/201706.01.2017
Titlu: privind aprobarea contribuției Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017
 
3/201706.01.2017
Titlu: privind aprobarea majorarii unor tarife la unele activitati specifice serviciului de salubrizare si a incheierii unui act aditional la contractul nr.69525/2013 , privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia
 
4/201731.01.2017
Titlu: privind aprobarea propunerii Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2016, ale Secretarului Municipiului Alba Iulia
 
5/201731.01.2017
Titlu: privind modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017
 
6/201731.01.2017
Titlu: privind acordarea de facilități fiscale unei fundații
 
7/201731.01.2017
Titlu: privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale: Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciului public de Asistenţă Medicală, urmare reorganizării
 
8/201731.01.2017
Titlu: privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al muncipiului Alba Iuliacu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora
 
9/201731.01.2017
Titlu: privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
 
10/201731.01.2017
Titlu: privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020