Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 2

privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Linca Nicolae.Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Linca Nicolae, pentru merite deosebite;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului relaţii cu publicul din Primăria municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru învăţământ, cultură, sport şi agrement;

În temeiul prevederilor art.20(2) lit.”n” şi ale art.28(1) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Conferă titlul de “Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Linca Nicolae, pentru merite deosebite.

Art.2 Hotărârea se comunică către:

  • Biroul relaţii cu publiculAlba Iulia, 25 ianuarie 2000PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Marius Rotar Marcel Jeler